اپراتور دستگاه Tetra Pak® و نظارت بر تولید

 

اپراتور خط پرکننده Tetra Pak operators

کمپانی UGM
با خوشحالی عوامل خدماتی خود را به مالکان ماشین های Tetra Pak® معرفی می کند.در زمان کمبود کارکنان، به عنوان مثال در زمان حداکثر تولید، توسعه کارخانه یا دوره های تغییرات دیگر ، UGM قادر است تا عوامل باتجربه در زمینه دستگاه Tetra Pak® را برای زمان های کوتاه یا بلند در اختیار آنها بگذارد.
متخصصان دستگاه های Tetra Pak® ما کیفیت بالای محصولات تولید شده در کارخانه شما را تضمین می کنند و همیشه بالاترین استانداردهای کیفیتی وضع شده در کارخانه شما را اعمال می کنند. تمام اپراتورهای Tetra Pak® ما دارای سالها تجربه کارکردن در پروسه های ضدعفونی کننده Tetra Pak® و ماشین های پرکننده هستند.
در حین اطمینان از اینکه خط تولید Tetra Pak® و دستگاه های پرکننده شما شروع به کار کرده و در شرایط استاندارد تعریف شده به کار خود ادامه می دهد و محصولات پر شده تمام پارامترهای لازم را دارا می باشد، متخصصان ما همچنین پروسه های تولید و خطوط عملیاتی رو نظارت و بهبود می دهند.
تجهیزات بهداشتی و پاک کننده، بازرسی های عملکرد و فعالیت های بازدارنده نور در تجهیزات شما باید جزئ از قرار داد باشد.
در صورت تمایل،ما همچنین می توانیم متخصصان چند منظوره خود را به محل شما اعزام کنیم. علاوه بر توانایی کار با خطوط پرکننده دستگاه های Tetra Pak® شما، این متخصصان تکنسین دستگاه های Tetra Pak® و متخصص الکترونیک می باشند.

آنها قادر به انجام سرویس های متداول، تعمیرات و انجام کامل کارهای لازم برای نگه داری از دستگاه های Tetra Pak® قبل یا بعد از عملیات تولید می باشند.
تمام عوامل ما با رفتار مثبت و حرفه ای، با همکاری و تبادل نظر با مشاور تیم و همکاران و در عین حال وفادار به مرام نامه کارخانه و قوانین ایمنی فعالیت می کنند.
اپراتورهای کمپانی UGM با اکثر سیستم های دستگاه های پرکننده Tetra Pak® با نام های TBA3, TBA8, TBA9, TBA19, TBA21, TBA22, A3, A3/Flex, TCA A1, Tetra Rex® و تجهیزات وابسته آشنا می باشند.
در حال حاضر ما تیم های عملیاتی دستگاه های Tetra Pak® در کشورهای Germany, Serbia, Spain, Mexico, Nigeria and the U.A.E. داریم که اعضای تیم به زبان های German, English, Spanish, Serbian, Croatian, Russian, Urdu and Punjabi صحبت می کنند.

 

اپراتورهای تجهیزات فرایند

علاوه بر تامین اپراتورهای مجرب برای تجهیزات پرکننده کمپانی UGM همچنین قادر به فراهم کردن اپراتور برای انواع تجهیزات ساخته شده توسط Tetra Pak® مانند instance Tetra Therm Aseptic Flex®, Tetra Spiraflo®, Tetra ALCIP®, Tetra VTIS®, Tetra ALSAFE® and Tetra Alex® می باشد.

دستگاه های و تجهیزات دیگر تولید کننده گان مشهور اروپا مانند Asepto, Alfa Laval, GEA, SPX/APV, GAS و Rossi & Catelli توسط تیم عملیاتی کمپانی UGM قادر به تعمیر و نگه داری و می باشد. متخصصان ما دارای سال های زیادی تجربه کار کردن در کارخانه های لبنیات و آب میوه می باشند و قادر به کار با تمام تجهیزات کارخانه و حصول اطمینان از کیفیت بالای محصولات تولیدی کارخانه می باشند.