تعمیر،ارتقا، تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

 

سرویس های تعمیرات دستگاه های Tetra Pak® توسط متخصصان

تکنسین های دستگاه های Tetra Pak® مااز با استعدادترین و حرفه ای ترین و با دانش ترین در صنعت می باشند. تعمیرات تجهیزات می توان در محل شما و یا در محل کمپانی در آلمان انجام شود. ما قادر به تعمیر و نگهداری کامل دستگاه های پر کننده ضدعفونی Tetra Pak® با مدل های TBA3, TBA8, TBA9, TBA19, TBA21, TBA22, A3, A3/Flex و Tetra Rex® می باشیم.
همچنین ما قادر به تعمیر کلیه اجزای خطوط Tetra Pak® مانند واحد PullTab™ ،نوار نقاله، انباشتگر، straw applicators، ورقه بسته بندی کننده، سینی و مقوا بسته بندی، دستگاه های کوچک کننده و تجهیزات دیگر می باشیم.

ما قادر به ارائه پیشنهاد برای افزایش طول عمر دستگاه و ارتقا دستگاه می باشیم.
توصیه ها برای فرایندهای نگهداری و تغییرات اپراتوری برای جلوگیری از تعمیرات پرهزینه و خرابی دستگاه در آینده به شما گفته خواهد شد.
ما همچنین باید یک معاینه کامل از تمام بخش های حیاتی و وضعیت انها هنگام کار با ماشین آلات شما انجام دهیم. در حین تعمیر تکنسین های متخصص ما شما را مطلع می کنند اگر قادر به تعمیر کامل دستگاه نباشند و بر بازدهی دستگاه تاثیر احتمالی را خواهد داشت. و در عین حال به رئیس کارخانه و اپراتورهای دستگاه توصیه های لازم را برای کاهش اثرات مخرب و کاهش ضعف عملگرد خواهیم کرد.
ما علاوه بر تعمیر ات معمول سائیدگی و پارگی علت خرابی ها و کاهش عملکرد را بررسی و می کنیم. کمپانی UGM قادر به ارائه پیشنهاد برای احیا جزئی و کلی دستگاه ها می باشد.

 

نگهداری دستگاه ها و تجهیزات پرکننده

کمپانی ما ارائه دهنده خدمات پیشگیرانه نگهداری برای تمام انواع دستگاه های پر کننده Tetra Pak® aseptic می باشد.
تیم های مجرب فنی ما به شما کمک می کنند تا از خرابی دستگاه های شما با حفظ و ترمیم قطعات Tetra Pak®،اجتناب شود.
قطعات سائیده شده قبل از خرابی کامل تعویض خواهند شد. تکنسین های متخصص کمپانی UGM نقص ها را شناسائی و تعمیر می کنند از اینرو دستگاه های خراب شده سریعا به چرخه تولید باز می گردند.
معیارها و توصیه های فرایند نگهداری برای اجتناب از تعمیرات زودرس در آینده در هنگام حضور تکنسین های ما در کارخانه شما، با شما در میان گذاشته خواهد شد.
هدف ما ارائه بهترین خدمات تعمیری و نگهداری است که شما را قادر می سازد تا از قطعات تعمیر شده هنگام بازگشت به چرخه تولید انتظار بهبود عملکرد و کارآمدی را داشته باشید.