سریع ترین و اقتصادی ترین راه حل برای تجهیزات کلیدی شما

کمپانی Used German Machines یکی از تامین کننده های باتجربه در حیطه ی شیر UHT، آشامیدنی های آب و آب میوه رفع کننده خستگی و تمام انواع محصولات لبنی می باشد. پروژه های نصب اخیر مربوط به شیر UHT، شیر پاستوریزه،نوشیدنی های ماست،آب میوه ها در کارتن های تتراپک، نوشیدنی های ضدعفونی شده رفع خستگی کننده و نوشیدنی های انرژی زا بود.

اگر شما به دنبال تامین کننده ای هستید که علاوه بر تامین قطعات، طراحی تجهیزات کارخانه، تهییه و انطباق کلیه قطعات و همچنین ساخت و اتومازیسایون سیستم های پیچیده هستید می توانید روی کمپانی ما حساب کنید.

تجهیزات کلیدی فرایند ضدعفونی Tetra Pak® تجهیزات پرکننده

تجهیزات دسته دوم کامل برای تولید و پر کردن ضدعفونی آب میوه، تولیدات شیر یا هر نوع مایع غیر کربنایزد که می تواند در دمای محیط پر شودتخصص کمپانی ماست. کارخانه پروسه عملیات با نیازهای شما منطبق می شود.
برای اکثر پروژه های مقیاس کامل،ما قادر به تامین دستگاه های دسته دوم با کیفیت ساخت آلمان برای پروژه شما می باشیم. به طور عمومی ما باید از دستگاه های دسته دوم با کیفیت برای پروژه شما استفاده کنیم. در صورت نیاز قطعه نو مشمول نصب می شود.

کارخانه کامل و خط تولید تنها برای صنعت لبنی و آب میوه

مطابق نیازهای فعلی صنعت غذا و نوشیدنی و کارخانه تولیدی و بخش های مجزای خط های تولیدی را تامین می کنیم. ما قادر به تامین تجهیزات ترکیبی، عملیات حرارتی و تکنولوژی حفاظتی ه همچنین تمام انواع تجهیزات پر کننده و بسته بندی می باشیم.

خدمات کلیدی UGM در یک نگاه

• یافتن راه حل بهینه برای پروسه،محصول و فرایند شما

• طراحی طرحی بر طبق مشخصات و نیازهای صنعت شما

• تامین و خرید تجهیزات مناسب-اگر سریعا توسط کمپانی UGM قابل تامین نبود.

• جدا کردن،بسته بندی و انتقال تجهیزات

• نصب تجهیزات در محل شما

• راه اندازی در محل و اموزش به اپراتور دستگاه

ما مشتاق دیدار شما می باشیم.